>>>บีไอจีฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีรถขนส่งก๊าซ LNG พลิกคว่ำ

บีไอจีฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีรถขนส่งก๊าซ LNG พลิกคว่ำ

2019-07-11T06:37:36+07:00

เพราะบีไอจีเล็งเห็นและเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของความยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินของโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจน
(Emergency Response Team: H2 PSA Plant) และทีมกู้ภัยรถขนส่งก๊าซ ของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแนวทางตอบสนองภาวะฉุกเฉิน กรณีรถขนส่งก๊าซ LNG พลิกคว่ำจนเกิดการรั่วไหล โดยจำลองสถานการณ์จุดเกิดเหตุที่บริเวณริมรั้วใกล้กับโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจน อนึ่งการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินครั้งนี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างบีไอจี กับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) พันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ และชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยผลการฝึกซ้อมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทีมงานสามารถประสานงานการระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ การสื่อสารภาวะฉุกเฉิน และความเชี่ยวชาญของทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของบีไอจีในด้านนวัตกรรมและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมในประเทศไทย


Share:
Right Menu Icon