>>>บีไอจีสนับสนุนก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บีไอจีสนับสนุนก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2019-07-10T09:07:57+07:00

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี นำโดยคุณปิยบุตร จารุเพ็ญ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และคุณณัฐกร จิระพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อ การศึกษาและค้นคว้าวิจัย และมอบทุนการศึกษาแก่ นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกกรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบี ไอจีเพื่อใสร้างความยั่งยืนร่วมกัน “Growing Sustainability Together” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจิดกุล โสภาวนิตย์ (คนกลาง) รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ โดยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล กิตติศุภกร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน
นอกเหนือจากการมอบก๊าซ อุตสาหกรรมแล้ว บีไอจียังสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้าน) ให้กับนิสิตปริญญาตรี ในกิจกรรมครั้งนี้ บีไอจียังได้จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานก๊าซ อุตสาหกรรม รวมทั้งข้อควรระวัง และการจัดเก็บก๊าซฯ อย่างถูกวิธีให้กับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก โดย ดร.วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของบีไอจี
เกี่ยวกับบีไอจี
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 28 ปี อาทิ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซผสม ก๊าซอัดแรงดัน และก๊าซพิเศษ ในรูปแบบการขนส่งทางเครือข่ายท่อ การขนส่งผ่านรถบรรทุก หน่วยผลิตก๊าซ ณ โรงงานลูกค้า และหน่วยบริการก๊าซเคลื่อนที่ฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบครบวงจรพร้อมด้วยทีมวิศวกร ที่มีประสบการณ์สูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bigth.com


Share:
Right Menu Icon