>>>บีไอจีร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

บีไอจีร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

2019-07-11T11:03:23+07:00

คุณอนุพงษ์ เครือสุวรรณเวส ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจแก๊สอุตสาหกรรม ผู้แทนจากบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด พร้อมด้วยคุณกัณณพนต์ รังษีธรรม ผู้จัดการส่วนการตลาดเชิงกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาทให้กับ ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมไทยร่วมใจช่วยเนปาล” เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)


Share:
Right Menu Icon