>>>บีไอจี จับมือร่วมกับ เหมราชฯ มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่ 64 โรงเรียนในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด

บีไอจี จับมือร่วมกับ เหมราชฯ มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่ 64 โรงเรียนในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด

2019-07-11T11:07:57+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “เหมราชฯ มอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาประจำปี 2558” ซึ่งบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในโครงการ โดยเชิญชวนลูกค้าและพันธมิตรที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของ เหมราชฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาให้แก่เด็กนักเรียนกว่า 17,200 คน จาก 64 โรงเรียน ในจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 19 ปี
อนึ่งการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหารและพนักงาน บีไอจี ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีที่ บีไอจี เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการสร้างรากฐานเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย เพราะการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บีไอจี จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทยต่อไป


Share:
Right Menu Icon