>>การแปรสภาพก๊าซ (Gasification)
การแปรสภาพก๊าซ (Gasification)2021-09-27T12:43:24+07:00

การแปรสภาพก๊าซหรือแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)

แอร์โปร์ดักส์สานต่อประสบการณ์ด้านแก๊สซิฟิเคชั่นที่มีมากว่า 40 ปี สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตก๊าซสังเคราะห์หรือซินแก๊ส (Synthesis Gas) จากวัตถุดิบตั้งต้นไฮโดรคาร์บอนอย่างครบวงจรรายแรก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นสามารถแปรสภาพวัตถุดิบตั้งต้นซึ่งมีราคาต่ำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างซินแก๊สได้ โดยผ่านกระบวนการแปรสภาพที่มีการปลดปล่อยมลพิษในระดับต่ำ

แอร์โปร์ดักส์ ซินแก๊สโซลูชั่น (Air Products Syngas Solutions) เป็นการให้บริการแก๊สซิฟิเคชั่นอย่างครบวงจรที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง การจัดหาเงินทุน การเข้าเป็นเจ้าของ และการดำเนินงานของโรงงานผลิตซินแก๊ส ด้วยเทคโนโลยีของผู้นำในอุตสาหกรรม ประกอบกับความชำนาญด้านปฏิบัติการของบีไอจีและแอร์โปรดักส์ทำให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขาได้

เทคโนโลยีและมีความชำนาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

บีไอจีและแอร์โปรดักส์มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรม
และมีความชำนาญเชิงปฏิบัติการในการจัดการวัตถุดิบตั้งต้นอย่างครบวงจร

ไฮโดรคาร์บอนในสถานะของแข็ง

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นสำหรับวัตถุดิบตั้งต้นไฮโดรคาร์บอนในสถานะของแข็ง อาทิ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและชีวมวลของเรามีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูง โดยมีโรงงานชั้นนำระดับโลกที่สามารถแปรสภาพถ่านหินให้เป็นผลิตเคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หรือพลังงานไฟฟ้า ด้วยสถิติการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า 20 ปี

ไฮโดรคาร์บอนในสถานะของเหลว

บริการเพื่อตอบสนองการลงทุนที่คุ้มค่า รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับกระบวนการกลั่น แม้จนหยดสุดท้ายที่หอกลั่น ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและผลกำไรให้กับโรงกลั่น ในยามที่โลกกำลังเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตากำมะถันสูง

ไฮโดรคาร์บอนในสถานะก๊าซ

โรงงานชั้นนำระดับโลกที่มีกระบวนการรีฟอร์มก๊าซมีเทนด้วยไอน้ำประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตซินแก๊ส รวมทั้งสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนในระดับกลางที่ 1,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ไปจนถึงการผลิตในปริมาณสูงที่ 100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่ปลอดกำมะถันและมีคุณภาพที่ดีขึ้น หรือพลังงานไฮโดรเจนสำหรับรถเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel-cell Vehicles)

การส่งมอบความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการในโครงการลงทุนขนาดใหญ่

ในวันที่หลูอัน (Lu’an) บริษัทพลังงานสะอาดชั้นนำของจีน กำลังมองหาพันธมิตรสำหรับโครงการแปรสภาพก๊าซ (Gasification) ขนาดใหญ่ระดับโลกในเมืองฉางจือ มณฑลชานซี ประเทศจีนแอร์โปร์ดักส์คือพันธมิตรที่พวกเขามองหา โครงการระดับเมกะโปรเจค ซึ่งประกอบด้วยโรงงานแยกอากาศ 4 หน่วย โรงงานแก๊สซิฟิเคชั่น 4 หน่วย และระบบทำความสะอาดก๊าซ 2 ระบบ เป็นหนึ่งในโครงการตัวอย่างด้านพลังงานสะอาดที่สำคัญของจีน

โรงงานแยกอากาศทั้ง 4 หน่วยที่เมืองฉางจือ ซึ่งแอร์โปร์ดักส์ดำเนินการก่อสร้าง มีกำลังการผลิตออกซิเจนรวมกันมากกว่า 10,000 ตันต่อวัน และมีกำลังการผลิตก๊าซไนโตรเจนรวมกันได้มากกว่า 6,000 ตันต่อวัน โรงงานแก๊สซิฟิเคชั่นทั้ง 4 หน่วยจัดอยู่ในกลุ่มโรงงานที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นของแอร์โปรดักส์ในการเปลี่ยนถ่านหินเป็นผลิตภัณฑ์เคมี โรงงานแต่ละหน่วยสามารถแปรสภาพถ่านหินประมาณ 3,000 ตันต่อวันให้กลายเป็นก๊าซสังเคราะห์ (Syngas) ซึ่งหลูอันจะนำซินแก๊สที่ได้ไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ ก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับภาคขนส่งต่อไป

ทีมงานของแอร์โปร์ดักส์ยกระดับโรงงานแก๊สซิฟิเคชั่นให้สามารถเดินเครื่องด้วยความเสถียรภาพอย่างรวดเร็ว และช่วยเสริมสร้างความชำนาญด้านวิศวกรรมและความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการในฐานะของบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแก๊สซิฟิเคชั่น

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ