>>การดักจับคาร์บอน
การดักจับคาร์บอน2021-11-19T15:10:16+07:00

การดักจับคาร์บอน

จุดแข็งของแอร์โปรดักส์ (บริษัทแม่ของบีไอจีในสหรัฐอเมริกา) ในฐานะบริษัทชั้นนำในธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม ประกอบกับวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรม ทำให้แอร์โปรดักส์เป็นผู้นำระดับโลกในการสร้างบริการที่สามารถตอบโจทย์เทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการแปรสภาพเชื้อเพลิงฟอสซิลก่อนเข้าสู้ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Sequestration หรือ CCS)

การดักจับคาร์บอนของแอร์โปรดักส์ครอบคลุมเชื้อเพลิงฟอสซิลทุกชนิด ตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติไปจนถึงถ่านหิน ทั้งที่ผ่านกระบวนการรีฟอร์มมิง (Reforming) แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) และการเผาไหม้โดยใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ (Oxyfuel Combustion) เทคโนโลยีของเราพัฒนามาจากประสบการณ์การดำเนินงานที่สั่งสมมาจากโรงงานหลายแห่งที่ดำเนินการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการรีฟอร์มมิงก๊าซธรรมชาติ การจัดการซินแก๊ส (Syngas) ที่ได้จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น และการเผาไหม้โดยใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เหล็กและแก้ว โดยเป็นการแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาของเราช่วยประหยัดต้นทุนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งสานต่อประสบการณ์ดำเนินการเทคโนโลยีการแยกขั้นสูง (Advanced Separation Technology) ที่มีมากว่า 70 ปี

แอร์โปรดักส์เล็งเห็นโอกาสสำคัญในการดักจับก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) และจากโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจน เพื่อนำมากักเก็บ นำมาใช้ในกระบวนการขุดเจาะน้ำมัน (Enhance Oil Recovery) และนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น แอร์โปรดักส์มีประสบการณ์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดแข็งในการคิดค้นทางออกที่ตอบโจทย์ประเด็นเร่งด่วนด้านสิ่งแวดล้อมบนโลกของเรา

ระบบดักจับคาร์บอน การนำไปใช้ และกักเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่

แอร์โปร์ดักส์ออกแบบและก่อสร้างระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์ (Carbon Capture) จากอุปกรณ์รีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ (Steam Reforming) ทั้ง 2 หน่วย ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงกลั่นน้ำมันวาเลโร เมืองพอร์ตอาร์เธอร์ รัฐเท็กซัส โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดักจับและทำให้บริสุทธิ์แล้ว จะถูกขนส่งทางท่อไปยังบริษัท เดนเบอรี ออนชอร์ (Denbury Onshore) เพื่อใช้ในการเพิ่มการผลิตน้ำมัน (Enhance Oil Recovery)

ความสำเร็จที่มาจากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมของแอร์โปรดักส์ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับจากกระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา ว่าเป็นแผนการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครั้งแรก และเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยปรากฏที่อื่นใดในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนของแอร์โปรดักส์ที่โรงกลั่นน้ำมันในเมืองพอร์ตอาเธอร์ สามารถดักจับและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้มากกว่า 5 ล้านเมตริกตัน

การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)

เทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนี้ เป็นการแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากซินแก๊ส (Syngas) ซึ่งมักเกิดขึ้นในกระบวนการดูดซับตัวทำละลายทางกายภาพ โดยแอร์โปรดักส์มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการเทคโนโลยีเหล่านี้ในระดับสูง ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก และแอร์โปรดักส์ยังคงแสวงหาทางเลือกสำหรับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานของแอร์โปรดักส์ในการออกแบบและดำเนินงานระบบดูดซับสลับความดันก๊าซไฮโดรเจน (H2 Pressure Swing Adsorption หรือ PSA) ร่วมกับการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ (Steam Reformer) เทคโนโลยี PSA ชิ้นใหม่ที่กำลังพัฒนานี้ สามารถผลิต Sour Syngas โดยไม่ต้องผ่านหน่วย Acid Gas Removal Unit นับเป็นกระบวนการอย่างง่ายที่เสริมศักยภาพในการลดเวลาการผลิต และทำให้มีต้นทุนต่ำ

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ