>>>ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)2021-11-17T17:11:32+07:00

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

บีไอจีเข้าใจถึงความต้องการด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มากขึ้น เราร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเหลวในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่บีไอจีก้าวมาเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในประเทศไทย ด้วยประการณ์กว่า 8 ปีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยการบริหารจัดการด้านขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

.

รู้จักกับก๊าซธรรมชาติเหลว

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นปิโตรเลียมชนิดหนึ่งเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันภายใต้ความร้อนหลายร้อยล้านปี รวมกับแรงกดดันมหาศาลจนแปรสภาพเป็นปิโตรเลียม การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเริ่มจากการแยกสิ่งปลอมปนและองค์ประกอบต่าง ๆ จากนั้นลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียสเพื่อแปรสภาพจากสถานะก๊าซเป็นสถานะของเหลวทำให้ได้ปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซ ซึ่งสะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางเรือ แล้วส่งต่อผ่านเครือข่ายท่อหรือรถบรรทุกก่อนจะถูกแปรสภาพกลับมาสู่สถานะก๊าซอีกครั้งก่อนนำไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

.

คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติเหลว

  • เป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ไม่เกิดเขม่า
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์น้อยกว่า
  • ด้วยคุณสมบัติที่เบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นและแพร่กระจายในอากาศเมื่อเกิดการรั่วไหล
  • ช่วยลดต้นทุนมากกว่าการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่น ๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเตา

.

ช่องทางจัดจำหน่าย

Bulk Delivery

Bulk Delivery

液化天然ガス (Japanese)

Download PDF

液化天然气 (Chinese)

Download PDF

BIG Superior Value in LNG Value Chain

LNG Value Chain
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ