>>>คณะกรรมการอีอีซีเยี่ยมชมโรงแยกอากาศคาร์บอนต่ำและโรงผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ

คณะกรรมการอีอีซีเยี่ยมชมโรงแยกอากาศคาร์บอนต่ำและโรงผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ

2024-05-30T17:25:55+07:00

ระยอง, 29 พ.ค. 67

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นำโดย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมโรงแยกอากาศคาร์บอนต่ำที่ใช้พลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงแยกอากาศนี้เป็นแห่งแรกในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตก๊าซอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำจากความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพ LNG  ปริมาณมากถึง 450,000 ตันต่อปี โดยมีคุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี และผู้บริหารให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอีอีซีได้เยี่ยมชมโรงผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำของของบีไอจี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำในประเทศไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยของแอร์โปรดักส์จากสหรัฐอเมริกา ผู้นำการผลักดันไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน การเยี่ยมชมครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการอีอีซี ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในเขตอีอีซี  โดยสนับสนุนการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


Share:
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ