>>ที่ตั้งและแผนที่
ที่ตั้งและแผนที่2019-07-31T09:16:23+07:00

สำนักงานใหญ่

3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-685-6789 โทรสาร 02-685-6790

สำนักงานสาขาระยอง

เลขที่ 379 อาคารเอสดี ชั้น 4 ถนน สุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

สำนักงานสาขาสมุทรสาคร

42/2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โรงงาน 1 (ระยอง)

เลขที่ 12 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โรงงาน 2 (ระยอง)

เลขที่ 14 ถนนไอ- สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โรงงาน 3 (ชลบุรี)

331/97 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (บ่อวิน) หมู่ 6 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

โรงงานไฮโดรเจน

5/12 ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมดับบิลวเอช ตะวันออก(มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

บริษัท มาบตาพุดอินดัส
เตรียลแก๊ส จำกัด (MIG)

3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Right Menu Icon