>>>ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)2019-07-17T07:07:32+07:00

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

เพราะเชื่อว่าพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคม ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจของบีไอจี จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน จากกระบวนการผลิตจากต้นทางสู่ปลายทาง อาทิ

  • กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบีไอจี
  • ระบบการขนส่งที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย
  • นวัตกรรมหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการผลิตของลูกค้า และช่วยประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนช่วยให้กระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • เป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมเพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่เป็นสมาชิก “Responsible Care”*

ตลอดการดำเนินธุรกิจของบีไอจีที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทำให้บีไอจีได้รับรางวัล CSR-DIW 2016 หรือโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากนี้ บีไอจี ยังมีระบบบริหารคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพนักงานบีไอจีทุกระดับ โดยบริษัทได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น กิจกรรมเก็บขยะชายฝั่ง กิจกรรมวันเด็ก การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อผู้ประสบภัยหรือผู้ขาดแคลน การบริจาคก๊าซไนโตรเจนเหลวเพื่องานวิจัยพัฒนาด้านอาหาร และโครงการผสมเทียมช้าง เป็นต้น

*“Responsible Care” หรือ “การดูแลด้วยความรับผิดชอบ” เป็นโครงการสมัครใจของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก ภายใต้การดูแลโดย The International Council of Chemical Association (ICCA) ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย ริเริ่มโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2539

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ