ร่วมงานกับเรา2021-04-27T19:59:46+07:00

ร่วมงานกับเรา

บีไอจี เราออกแบบงานและให้โอกาสในการทำงานเป็นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้อำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงานเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างความแตกต่างให้องค์กร เราสนับสนุนความก้าวหน้าและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นในการค้นหาและหาทางออกให้กับลูกค้า มาร่วมพัฒนาศักยภาพและความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดในตัวคุณ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานและเติบโตร่วมไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ

สรรหาบุคคลที่สนใจเข้ามาร่วมเดินทางไปกับ บีไอจี โดยพิจารณาจากทัศนคติ ความสนใจในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากงานด้วยเป้าหมายที่ท้าทายตลอดเวลา ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นให้เป็นที่ยอมรับ

ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงาน และมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรของ บีไอจี เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการในการทำงาน และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน ด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มุ่งเน้นความสำเร็จร่วมกัน และความสัมพันธ์ในการทำงานแบบทีม

เปิดโอกาสให้พนักงานใช้ประโยชน์จากความแตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคล แสดงออกถึงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ โดยยังคงไว้ซึ่งการเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ความคิดที่สร้างสรรค์

โอกาสในการเติบโตในสายงานและข้ามสายงาน ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน โดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงผลงานและศักยภาพของตนเอง

ค่านิยมองค์กร

สมัครงาน

ร่วมเป็นทีมงานคุณภาพกับเรา
ค้นหาตำแหน่งที่เหมาะกับคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครงาน

ร่วมเป็นทีมงานคุณภาพกับเรา ค้นหาตำแหน่งที่เหมาะกับคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝึกงาน

บริษัทที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์จริงให้กับนิสิต นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝึกงาน

บริษัทที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์จริงให้กับนิสิต นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ