ออกซิเจนก๊าซสารพัดประโยชน์

29 มกราคม 2564

3.7
(3)

เมื่อพูดถึงออกซิเจน (O2) สิ่งแรกที่เราจะนึกถึง คือ อากาศสำหรับหายใจ แต่ด้วยคุณสมบัติหลายประการของออกซิเจน ทำให้ก๊าซชนิดนี้เป็นก๊าซสารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการนำออกซิเจนไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในการบำบัดน้ำเสียก็ตาม

ออกซิเจนถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยออกซิเจนจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาทำลายเนื้อเยื่อหรือเซลล์ และช่วยสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ ทำให้แผลหายเร็วขึ้น

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีการนำออกซิเจนไปใช้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าออกซิเจนจะเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ แต่กลับมีคุณสมบัติเป็นสารช่วยติดไฟ ทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการนำออกซิเจนไปใช้ในการทำปฏิกิริยาเผาไหม้ในอุตสาหกรรมผลิตแก้วและกระจก อะลูมิเนียม ทองแดง ทอง ตะกั่ว และซีเมนต์ หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเตาเผาขยะ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ยังมีการนำออกซิเจนไปใช้ร่วมกับก๊าซชนิดอื่น ๆ สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ อะเซทิลีน (Acetylene) เพื่อช่วยในงานตัด เชื่อม ขัด ทำความสะอาด และหลอมโลหะ เป็นต้น การนำออกซิเจนมาใช้ฟอกสารเคมี และทำความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก รวมทั้งมีการนำออกซิเจนไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพื่อผลิตสารเคมีต่าง ๆ อาทิ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ (Aldehyde) ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม

ในส่วนของการบำบัดน้ำเสีย ที่ผ่านมา “บีไอจี” ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทยได้ร่วมกับการประปานครหลวงได้ทดลองการบำบัดน้ำเสียโดยนำออกซิเจนไปผ่านเครื่องทำโอโซนใส่ในน้ำประปาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติของออกซิเจนที่สามารถนำมาแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวได้นั้น ยิ่งช่วยส่งเสริมให้การนำออกซิเจนมาใช้ในประโยชน์ในต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น โดยเมื่อนำออกซิเจนมาลดอุณหภูมิที่ -182.5 องศาเซลเซียส ออกซิเจนจะแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวทำให้มีปริมาตรที่ลดลง ดังนั้น การขนส่งออกซิเจนเหลวจะทำให้สามารถขนส่งออกซิเจนเหลวได้ในปริมาณที่มากกว่าการขนส่งออกซิเจนในสถานะก๊าซ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการใช้ออกซิเจนในปริมาณมาก อาทิ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จะเห็นได้ว่าออกซิเจนนั้นเป็นก๊าซสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริง

สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจใช้บริการออกซิเจน บีไอจีสามารถให้บริการออกซิเจนความบริสุทธิ์มากกว่า 99% พร้อมบริการแบบครบวงจรและติดตั้งโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง การขนส่งในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการส่งทางท่อในนิคมอุตสาหกรรม (Pipeline) การขนส่งผ่านรถบรรทุก (Bulk Delivery) การติดตั้งหน่วยผลิต ณ โรงงานลูกค้า (On-site Gas Generation) การจัดส่งก๊าซท่อแรงดันสูง (Cylinders / Cylinder Packs) ตลอดจนการให้บริการคำปรึกษาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม (Water Treatment Solutions)

 

How useful was this post

3.7 / 5. 3


Tags: การเผาไหม้  การแพทย์  งานเชื่อม  บำบัดน้ำเสีย  ออกซิเจน 
Share: