นวัตกรรมจากไนโตรเจนเพื่อความยั่งยืน

11 พฤษภาคม 2565

5
(6)

Nitrogen for Net Zero

ไนโตรเจน (N2) เป็นก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก จริง ๆ แล้วมนุษย์เราสัมผัสกับก๊าซไนโตรเจนกันอยู่ตลอดเวลา เพราะก๊าซไนโตรเจนมีอยู่มากสุดในอากาศที่เราใช้หายใจอยู่ทุก ๆ วัน โดยอากาศที่เราหายใจจะมีปริมาณของก๊าซไนโตรเจนอยู่มากที่สุดประมาณ 78% ออกซิเจนประมาณ 21% ตามด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่น ๆ ประมาณ 1%

Nitrogen for Net Zero คุณสมบัติหลักของไนโตรเจน คือ เป็นก๊าซไม่มีสีหรือกลิ่น สามารถนำมาใช้เพื่อลดการเกิดออกซิเดชันของวัสดุ และด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากของไนโตรเจนในสถานะของเหลว จึงนิยมที่ใช้สำหรับการทำความเย็นและการแช่เยือกแข็งอีกด้วย หากไนโตรเจนระเหยออกมาก็จะกลับคืนสู่บรรยากาศเหมือนเดิม และไม่ได้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะโลกร้อนใด ๆ ทั้งสิ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมนำไนโตรเจนมาใช้เพื่อปรับปรุงผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ช่วยในการเก็บรักษาอาหารสด อาหารทะเล ผลไม้ เครื่องดื่ม ยา ให้ยังคงสภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพ คงความสดใหม่อยู่เสมอ เพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคต่อไป หรือ ช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชันการแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่ออากาศได้ดี เป็นต้น

How useful was this post

5 / 5. 6


Tags: Climate Change  Food Freezing  Infinite Innovation  Net-zero Emission  Nitrogen 
Share: