ลมหายใจบริสุทธิ์เพื่อมาตรฐานที่เหนือกว่าของบริการทางการแพทย์

10 สิงหาคม 2561

b-medical-gases-offering (1)
ก๊าซทางการแพทย์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งบีไอจีได้เริ่มให้บริการก๊าซทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดมาตรฐานการให้บริการระดับโลกจากบริษัทแม่ อย่างแอร์โปรดักส์ (Air Products and Chemicals, Inc.) ซึ่งนับเป็นผู้ให้บริการก๊าซฮีเลียมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโดยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รายใหญ่ที่สุดในโลก

เพราะเราเข้าใจถึงความท้าทายของการเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ดี บีไอจีจึงพร้อมให้บริการก๊าซออกซิเจนและก๊าซพิเศษทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์สูง ตลอดจนการบริการที่ครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทุ่มเทเวลาในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่

บีไอจีมีโรงแยกอากาศทั้งหมด 4 โรงในจังหวัดระยองและชลบุรี มีกำลังการผลิตก๊าซเหลวรวมมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังมีโรงบรรจุก๊าซในคอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมเป็นของตนเอง ตลอดจนมีเครือข่ายโรงบรรจุก๊าซท่อตามภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า 20 โรงทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์และการบริการแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์ประกอบด้วย ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซพิเศษต่าง ๆ สำหรับใช้ในวงการแพทย์ รวมถึงการบริการด้านวิศวกรรม กล่าวคือ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและเดินระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ (Medical Piping System) ตลอดจนระบบการให้บริการแบบครบวงจรที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ (Reliability)

ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์ของบีไอจีครอบคลุมตั้งแต่ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ที่ผลิตจากโรงแยกอากาศมาตรฐานโลกด้วยเทคโนโลยีของแอร์โปรดักส์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบริการจัดส่งทางรถบรรทุกก๊าซเพื่อไปเติมที่ถังเก็บที่โรงพยาบาล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ก๊าซแบ่งบรรจุชนิดต่าง ๆ (Packaged Gases) อาทิ ก๊าซออกซิเจนท่อขนาดต่าง ๆ ก๊าซไนโตรเจนสำหรับการเก็บรักษาสเต็มเซลล์ (Stem Cell) และการใช้งานกับเครื่องมือแพทย์ ฮีเลียมเหลวสำหรับใช้ในการวินิจฉัยโดยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้เป็นก๊าซในการดมยาสลบสำหรับวิสัญญีแพทย์ ก๊าซอาร์กอนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งควบคู่ไปกับก๊าซฮีเลียม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในกระบวนการรักษาแบบ Carboxy Therapy และก๊าซพิเศษหรือก๊าซผสมอื่น ๆ ตามความต้องการพิเศษของแพทย์ เป็นต้น

บริการด้านวิศวกรรม – บริการออกแบบและเดินระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ (Medical Piping System)

ประกอบด้วยบริการออกแบบและเดินระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ (Medical Piping System) ที่ให้บริการติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลว ชุดแปลงสถานะ ชุดควบคุมแรงดัน ชุดระบบสำรองและท่อบรรจุก๊าซพิเศษอื่น ๆ รวมถึงระบบ Central Pipeline ชุด Manifold และชุด Outlet Boxes นอกจากนี้ บีไอจียังให้บริการออกแบบระบบและให้คำแนะนำการจัดทำฐานรากและระบบรองรับอื่น ๆ อย่างครบวงจร

b-operation-excellence
ระบบการให้บริการครบวงจรที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ (Reliability)

การบริหารจัดการขนส่งก๊าซที่มีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน

บีไอจีมีเครือข่ายการให้บริการก๊าซเหลวทางรถบรรทุกก๊าซเพื่อไปเติมที่ถังเก็บที่โรงงานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนรถจัดส่งก๊าซมากกว่า 70 คัน และพนักงานที่ได้รับการอบรมมาตรฐานการจัดส่งอย่างปลอดภัยมากกว่า 100 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการซ่อมบำรุงสถานีซึ่งพร้อมเข้าถึงสถานที่เพื่อให้บริการกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ทำให้ปัจจุบันบีไอจีได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นผู้ให้บริการก๊าซทางการแพทย์ เพราะก๊าซทางการแพทย์ทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยมีความสำคัญต่อทุกชีวิต บีไอจีจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการต่าง ๆ อย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นสูงสุดในการให้บริการทางการแพทย์

ระบบอัตโนมัติเพื่อการตรวจวัดระดับก๊าซเหลว (BIG Telemetry)

ใช้เพื่อการตรวจสอบระดับก๊าซออกซิเจนเหลวคงเหลือของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ช่วยให้ทราบถึงอัตราการใช้งานก๊าซเหลวที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สามารถประเมินระดับก๊าซเหลวในถังที่เหลืออยู่ และช่วยจัดการกับระบบการจัดส่งก๊าซได้อย่างแม่นยำ ทำให้โรงพยาบาลสามารถวางใจได้ในกำหนดการจัดส่งก๊าซตามแผนที่วางไว้ จึงไม่ต้องกังวลและสามารถมั่นใจได้ในความต่อเนื่องของการใช้งาน

เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง

ระบบ GPS ที่ช่วยในการตรวจสอบตำแหน่งของรถบรรทุกก๊าซ ช่วยในการติดต่อประสานงานการเข้าเติมก๊าซในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังสามารถค้นหาระยะทางเพื่อไปถึงที่หมายได้รวดเร็วที่สุด ตลอดจนระบบบาร์โค้ด (Bar Code) บนท่อบรรจุก๊าซทุกท่อของบีไอจี ช่วยตรวจสอบความถูกต้องชนิดของก๊าซ และป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่ง

คลังเก็บสำรองก๊าซเหลวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในคอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรม (The Integrated Industrial Gas Complex)

คลังเก็บสำรอง (Storage Tanks) ออกซิเจนเหลวและไนโตรเจนเหลวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้สำรองการจ่ายก๊าซให้กับลูกค้าได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจและวางใจได้ถึงความต่อเนื่องในการบริการจัดส่งก๊าซของบีไอจีที่ช่วยสนับสนุนความต้องการทางการแพทย์ได้อย่างสูงสุด

บริการ Mobile Unit

รูปแบบการให้บริการก๊าซเคลื่อนที่ตามความต้องการของลูกค้าทุกที่ทุกเวลา มีความคล่องตัวในการเข้าพื้นที่เล็ก ๆ และมีปริมาณการสำรองก๊าซออกซิเจนสูง เหมาะสำหรับการเตรียมการรับมือกับความต้องการบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ก๊าซและบริการต่าง ๆ ของบีไอจี ผ่านการรับรองและมาตรฐานทางการแพทย์ทุกประเภทตามความต้องการของโรงพยาบาลชั้นนำ เช่น มอก. 540-2555 และ ISO 9001:2015 มาตรฐานของอุปกรณ์ ASME รวมถึงการออกแบบและการประเมินความปลอดภัย NFPA-99

มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety)

เช่นเดียวกับแอร์โปรดักส์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในตลาดก๊าซอุตสาหกรรมระดับโลก บีไอจียินดีแบ่งปันความรู้ด้านกระบวนการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บก๊าซทางการแพทย์อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ในรูปแบบการจัดอบรมด้านความปลอดภัยเมื่อลูกค้าต้องการ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราพร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานทางการแพทย์ ตลอดจนวิธีการใช้งานก๊าซทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

b-medical-gases-hyperbaric
การนำก๊าซทางการแพทย์ไปใช้ในการรักษาประเภทต่าง ๆ (Medical Applications)

ก๊าซออกซิเจนเหลวกับเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) ด้วยงบประมาณที่จำกัดในการบริหารจัดการทางการแพทย์ ตลอดจนสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้น นำไปสู่ความความท้าทายของบุคลากรทางการแพทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นใจว่ามีปริมาณก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอต่อการรักษาในเวลาที่ต้องการ

ด้วยเล็งเห็นถึงความท้าทายดังกล่าวในวงการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการออกซิเจนจากเวชศาสตร์แขนงใหม่ ๆ อาทิ เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง หรือ การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) ที่จำเป็นจะต้องมีปริมาณก๊าซออกซิเจนสำรองเพื่อการใช้งานในปริมาณสูงอยู่ตลอดเวลา บีไอจีและแอร์โปรดักส์จึงมุ่งพัฒนาระบบก๊าซออกซิเจนเหลวและบริการครบวงจรที่พร้อมรองรับความต้องการของศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงและศูนย์การรักษาแผลหายยากต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์วางใจได้ในการส่งมอบที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวกสบายในการบริหาร ซึ่งนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพสูงสุด


Tags: MRI  การแพทย์  ออกซิเจน  ฮีเลียม  เดินระบบท่อก๊าซ  เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง  ไนโตรเจน 
Share: