ปรับโหมดธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม ก้าวทันอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี IoT

25 มีนาคม 2564

5
(1)

หลายคนคงไม่คิดว่าเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things จะเข้ามาอยู่ใกล้ตัวของเรามากขึ้นในทุกวันของการใช้ชีวิต  แทบจะเรียกได้ว่าเทคโนโลยี IoT เป็นกำลังสำคัญของความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน และเปลี่ยนโฉมชีวิตประจำวันของเราไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Smart Devices, Smart Home หรือ Smart Network ที่สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้แล้ว ยังมีระบบคลาวด์ (Cloud)  ที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านออนไลน์ โดยที่เราสามารถควบคุมหรือกำหนด รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้เป็นแรงตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมพื่อเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ อุตสาหกรรม 4.0

ในธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม บีไอจีได้ริเริ่มนำเทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) มาใช้ในระบบจัดการผลิตภัณฑ์ก๊าซที่ตั้งอยู่ในโรงงานลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีในรูปแบบเรียลไทม์ (Real-time) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือจัดการข้อมูลระดับย่อย ด้วยการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อผู้ใช้งาน อุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก๊าซอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ พร้อมตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 โดยยึด 2 องค์ประกอบหลักในการนำเทคโนโลยีมาใช้ คือ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์  (Product Reliability) และ ความปลอดภัยของระบบจ่ายก๊าซ (Product Safety)

1. ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (Product Reliability) บีไอจีได้มอบประสบการณ์แก่ลูกค้า โดยนำ IIoT มาใช้งาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะมีความต่อเนื่องในการใช้ผลิตภัณฑ์ก๊าซอุตสาหกรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตภายในโรงงาน รวมถึงประโยชน์ด้านอื่น ๆ อาทิเช่น

  • ติดตามและตรวจสอบระดับของผลิตภัณฑ์ที่ถังบรรจุได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real-time)
  • คาดการณ์ปริมาณก๊าซฯ ก่อนที่ก๊าซจะหมดถัง โดยคำนวณจากอัตราการใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งก๊าซเพิ่มได้ทันเวลา
  • ติดตามความคืบหน้าในการจัดสั่งก๊าซฯ โดยผู้ใช้งานสามารถเห็นสถานะการสั่งซื้อก๊าซ รวมไปถึงติดตามตำแหน่งของรถบรรทุกก๊าซ ในระหว่างการขนส่งก๊าซมาเติมที่ถังบรรจุก๊าซของลูกค้า
  • ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบยอดสั่งซื้อ วัน เวลาที่จัดส่งได้
  • ตรวจสอบสถานะความดันภายในท่อส่งก๊าซภายในโรงงานลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเห็นความพร้อมของก๊าซที่ต้นทางก่อนจ่ายเข้ามายังกระบวนการผลิต

2. ความปลอดภัยของระบบจ่ายก๊าซ (Product Safety) ที่ทางบีไอจีได้มอบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานในด้านความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม ด้วยมาตรฐานระดับสากล

  • การแสดงค่าความดันที่ถังเก็บผลิตภัณฑ์ และเตือนเมื่อมีแนวโน้มในการเกิดความดันที่สูงขึ้น เพื่อการแก้ไขเบื้องต้นในการลดความดัน
  • แจ้งเตือนอัตราการไหลของก๊าซที่สูงเกินไป โดยวัดจากวัดอุณหภูมิของท่อที่ออกจากตัวเปลี่ยนสถานะก๊าซ (Vaporizer)

 

ระบบที่กล่าวมานี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจาก Mobile Application ทั้งในระบบ iOS และ Android ได้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการนำ Internet of Things มาใช้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งทางบีไอจียังพัฒนาระบบต่อไปเพื่อรองรับแพลมฟอร์มอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมที่ดียิ่งขึ้นในทุกมิติให้กับลูกค้าและสอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15214 ระบบการจัดการและติดตามระบบแก๊สอุตสาหกรรมเหลวแบบครบวงจร

 

How useful was this post

5 / 5. 1


Tags: Internet of Things  ก๊าซอุตสาหกรรม  ความน่าเชื่อถือ  ความปลอดภัย  อุตสาหกรรม 4.0 
Share: