นวัตกรรมก๊าซสำหรับงานเชื่อมสเตนเลสแบบ MIG/MAG และ TIG

11 กันยายน 2561

การเชื่อมเป็นการต่อชิ้นงานโลหะตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานจนหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกัน บ่อยครั้งคุณภาพของแนวเชื่อมที่ได้มักเกิดปัญหาไม่ตรงตามความคาดหวังและมาตรฐานการตรวจสอบ เช่น ขาดคุณสมบัติความแข็งแรงทางกล (Mechanical Properties) ที่เหมาะสม ขาดความสะอาดสวยงามของแนวเชื่อมที่ได้ รวมถึงการเชื่อมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อช่างเชื่อม (ควันและสะเก็ดงานเชื่อม)
การเลือกใช้ก๊าซเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานเชื่อมแต่ละชนิด นับเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้แนวเชื่อมที่ได้มีคุณภาพสูงตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น งานเชื่อมหรืองานประกอบชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก และงานเชื่อมท่อลำเลียงหรือภาชนะบรรจุของเหลวในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
นวัตกรรมก๊าซเชื่อม Inolinx® จากบีไอจีและแอร์โปรดักส์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานเชื่อมชิ้นงานกลุ่มสเตนเลส (Stainless Steel) โดยเฉพาะ อีกทั้งถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการเชื่อมทั้งแบบ GMAW และแบบ GTAW

Inolinx® MAG สำหรับงานเชื่อมแบบ GMAW (MAG)

เหมาะสำหรับการเชื่อมชิ้นงานสเตนเลส อาศัยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะก๊าซปกคลุม (GMAW หรือ MAG) แบ่งลักษณะการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ด้วยการป้อนลวดเชื่อมผ่านกลไกป้อนลวดอัตโนมัติผ่านมายังปากหัวฉีด (Nozzle) ที่ต้องใช้ทักษะของช่างเชื่อม และแบบที่เชื่อมด้วยแขนกลหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robotics Welding) ได้เช่นเดียวกัน การเชื่อมประเภทนี้ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การเชื่อมท่อลำเลียงก๊าซและของเหลวขนาดใหญ่ที่มีความหนาสูง เป็นต้น

  • มีการควบคุมส่วนผสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) อย่างเหมาะสม ช่วยให้แนวเชื่อมมีความเรียบและเงางาม
  • แนวเชื่อมมีการซึมลึกที่ดี ทำให้การหลอมละลายมีคุณภาพสูงและลดอัตราการสูญเสียของชิ้นงาน
  • สามารถเชื่อมได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ก๊าซเชื่อมทั่วไป 15% ทำให้ได้ผลผลิตสูงและลดต้นทุนการผลิต
  • อัตราการปล่อยโอโซนน้อยกว่าก๊าซเชื่อมทั่วไป 30%


Inolinx® TIG สำหรับงานเชื่อมแบบ GTAW (TIG)

เหมาะสำหรับการเชื่อมสเตนเลสแบบ GTAW (TIG) ที่ต้องการความสวยงามและความแข็งแรงของแนวเชื่อม ซึ่งต้องอาศัยทักษะและฝีมือมากกว่าการเชื่อมชิ้นงานอื่น ๆ เช่น งานเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซและของเหลว หรือการเชื่อมชิ้นงานที่มีความบาง เป็นต้น

  • งานเชื่อมมีคุณภาพสูง ช่วยให้แนวเชื่อมมีความเรียบและเงางาม
  • เพิ่มส่วนผสมของไฮโดรเจนเพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมแบบ TIG เหมาะสำหรับการเชื่อมแบบใช้ช่างเชื่อม (Manual) และแบบการใช้แขนกลหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robotic Welding)
  • เชื่อมได้เร็วกว่าการเชื่อมด้วยก๊าซอาร์กอนถึง 30% ทำให้ได้งานเชื่อมที่มีคุณภาพสูงและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการผลิต
  • อัตราการปล่อยควันและโอโซนต่ำ

สำหรับทุก ๆ งานเชื่อมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพและความสวยงามนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก๊าซงานเชื่อมที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของแนวเชื่อม Inolinx® เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มก๊าซเชื่อม Linx® ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาโดยแอร์โปรดักส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจาก Inolinx® จะช่วยยกระดับคุณภาพของงานเชื่อมแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าการใช้ก๊าซงานเชื่อมทั่วไปนี้ ทำให้ Inolinx® ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้งานก๊าซเชื่อมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย แล้วคุณล่ะ… พร้อมสำหรับก๊าซงานเชื่อมระดับคุณภาพสูงแล้วหรือยัง


Tags: GMAW  GTAW  Inolinx  Linx Gases  Stainless Steel  ก๊าซเชื่อม 
Share: