ร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศก้าวสู่ “ผู้นำนวัตกรรมพลังงาน 4.0”

10 สิงหาคม 2561

b-bangkok-industrial-gas
การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดหลักที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจต่าง ๆ จึงพยายามลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงาน บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยนำนวัตกรรมก๊าซมาใช้ในด้านการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

b-piyabut-charuphen
นวัตกรรมก๊าซขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

นวัตกรรมก๊าซเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่คอยช่วยสร้างดุลยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักถึงแนวคิดดังกล่าว บีไอจีในฐานะผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมก๊าซเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการผลิตของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมก๊าซจึงมีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด กล่าวว่า “บริษัทได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมจากบริษัทแม่―แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ มาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย และช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต เนื่องจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมและกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง”

b-innovation-water-treatment
การบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน

บีไอจีได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียนซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี (SCG) ให้เป็นผู้ส่งมอบนวัตกรรม Halia® OxyMix ซึ่งเป็นนวัตกรรมก๊าซออกซิเจนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบเติมออกซิเจนในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถช่วยให้โรงงานประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายทำให้การใช้พลังงานลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และกากตะกอนน้ำเสีย
การนำนวัตกรรมก๊าซเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมเป็นแนวคิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอย่าง Halia® OxyMix จึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนวิธีการกำจัดของเสียในอุตสาหกรรม โดยการใช้ออกซิเจนเป็นตัวช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น การนำนวัตกรรมก๊าซมาใช้บริหารจัดการของเสียในอุตสาหกรรมให้มากขึ้นย่อมช่วยขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไป

นายปิยบุตรกล่าวย้ำถึงปณิธานของบีไอจีที่มุ่งมั่นและคิดค้นนำนวัตกรรมจากอากาศ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยประสิทธิผลที่มากขึ้น รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
“บีไอจียึดมั่นและตระหนักถึงนโยบายความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อม มากว่า 30 ปี และจะไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คอยผลักดันให้กระบวนการผลิตและการนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด โดยได้ช่วยเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ด้วยการใช้นวัตกรรมที่ไร้ขีดจำกัดจากด้านอากาศ ในปีที่ผ่านมาจึงทำให้เราได้รับ 3 รางวัลในระดับประเทศ ประกอบด้วย รางวัล Thailand Energy Awards 2016 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทการขนส่ง, รางวัล Eco Factory Award 2016 หรือ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และรางวัล CSR–DIW 2016 ในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”


Tags: Oxygen Lancing  Rotary Furnace  Thailand Energy Awards  ความยั่งยืน  พลังงาน  เซลล์เชื้อเพลิง  ไฮโดรเจน 
Share: