Green Carbon แหล่งดูดซับคาร์บอนที่ทรงพลังและยั่งยืน

24 กุมภาพันธ์ 2565

5
(1)

green carbon

กรีนคาร์บอน เป็นคาร์บอนที่ดูดซับโดยต้นไม้ ผืนป่า รวมถึงผืนดินที่ถูกปกคลุมด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของ “พืช” และมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญไม่แพ้บลูคาร์บอนที่จะกักเก็บไว้ในระบบนิเวศชายฝั่ง

แหล่งดูดซับกรีนคาร์บอนที่ทรงพลังที่สุดคือ “ป่า” เพราะมีอายุยืนนาน และนอกจากนี้ยังมีเศษซากใบไม้ต่าง ๆ ที่ถูกร่วงอยู่ตามผืนป่าจะสะสมคาร์บอนเป็นระยะเวลานานหลากหลายปี.. พืชและผืนป่าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการหมุนเวียนคาร์บอน

ในขณะเดียวกัน “ป่า” สามารถสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวนมาก เพราะฉะนั้นการปลูกป่าและการฟื้นคืนพื้นที่ของป่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บ “กรีนคาร์บอน” ได้มากขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

How useful was this post

5 / 5. 1


Tags: Climate Change  Green Carbon  Net-zero Emission 
Share: