บีไอจีเดินหน้า e-Payment รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ช่วยลดต้นทุนการจัดการเช็คหรือเงินสด

14 กุมภาพันธ์ 2562

e-Payment คือ การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ และตามที่กรมสรรพากรได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตอบรับนโยบายการขับเคลื่อนของภาครัฐสู่ไทยแลนด์ 4.0 และก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ (Cashless Society)

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ได้ตอบรับและพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน โดยบีไอจีเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนรายแรก ๆ ที่มีการพัฒนาและจัดทำระบบใบกำกับภาษีและใบรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) รวมถึงระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งระบบดังกล่าวเปิดให้บริการแก่พันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจ ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ BIG e-Invoice ในเว็บไซต์ของบีไอจี (https://www.bigth.com/customer/customer-einvoice/)

จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการทำธุรกรรมและทำตามขั้นตอนของระบบฯ เบื้องต้นรองรับการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ และจะขยายการชำระเงินกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้

นอกจากการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น ระบบ BIG e-Invoice ยังรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการให้บริการ โดยอำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบส่งสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการรับ-ส่งข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถใช้ประกอบในการรายงานสถานะทางบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสมทันเวลา อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการประมวลผลกับระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้ทันที

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณนุชนาถ  :  02-685-8530 หรือ nutchana@bigth.com
คุณปิยะวรรณ  :  02-685-8527 หรือ piyawans@bigth.com
คุณอุษา  :   02-685-8516 หรือ usaj@bigth.com


Tags: BIG 4.0  e-Invoice  e-Payment  Thailand 4.0  ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์  สังคมไร้เงินสด 
Share: