>>>บีไอจี ‘Dream Company’ ที่หลายคนตามหา การันตีด้วยเสียงจากพนักงานและตราสัญลักษณ์เหนือกว่ามาตรฐานจาก JOBTOPGUN

บีไอจี ‘Dream Company’ ที่หลายคนตามหา การันตีด้วยเสียงจากพนักงานและตราสัญลักษณ์เหนือกว่ามาตรฐานจาก JOBTOPGUN

2024-06-07T15:31:10+07:00

บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Company) ได้รับเสียงรีวิวจากพนักงานจนได้รับตราสัญลักษณ์ ‘Dream Company – 2 YOU SAY Flowers of Heart’  จาก JOBTOPGUN ในการดูแลพนักงานในมิติของ ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’ ได้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป

“พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของเรา ที่บีไอจีเรามุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน เริ่มตั้งแต่พนักงานมีความสนใจมาร่วมงานกับบีไอจี จนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบีไอจี โดยมี Well-Being เป็นหัวใจหลักในการดูแลพนักงาน

Career Well-Being บีไอจีมีพันธะสัญญากับพนักงานทุกคนในการมอบคุณค่าที่มีความหมายในการทำงานร่วมกัน เราจึงมุ่งเน้นการมอบงานที่มีความหมายให้กับพนักงาน มีพื้นที่ให้คนเก่งได้ปล่อยของ เพื่อให้พนักงานสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราออกแบบการยกย่องชื่นชมเมื่อพนักงานทำงานแล้วเกิดผลสำเร็จ รวมทั้งความก้าวหน้าและการเติบโตในงาน ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน

Social Well-Being สังคมและบรรยากาศการทำงานที่บีไอจี เราเชื่อและเห็นโอกาสของความแตกต่างหลากหลาย ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อโลก เราทำงานร่วมกันด้วยการให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นทั้งด้านกายภาพและความคิด การไม่เลือกปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานของเพศสภาพ เพศวิถี รสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ (Diversity, Inclusion, Belonging)

Financial Well-Being นอกจากสวัสดิการขั้นพื้นที่ฐานแล้ว บีไอจียังมอบสวัสดิการที่หลากหลาย หรือ สวัสดิการยืดหยุ่น ที่พนักงานสามารถเลือกใช้สวัสดิการด้วยตนเองตามประเภทความต้องการ การมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ร่วมงานกับบีไอจีด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โดยมีอายุงานทุกๆ 5 ปี จนถึง 30 ปี โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี ที่นอกเหนือจากผลประกอบการของบริษัทแล้ว ยังมีโอกาสมากขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพนักงานในองค์กร

Physical Well-Being บีไอจีเราดูแลสุขภาพใจและความเป็นอยู่ที่ดีของของพนักงาน ที่ ด้วย Employee Assistance Program หรือ EAP โปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงาน รวมไปถึง Hybrid Workplace มุ่งเน้นให้พนักงานบริหารจัดการเวลาโดยมีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ เพื่อให้อิสระ กับพนักงานได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น มีพลังชีวิตที่เพียงพอต่อการทำสิ่งต่างๆ และเกิด Productivity สูงที่สุด

Community Well-Being บีไอจีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกได้อย่างตรงไปตรงมา รับฟังและไม่ปิดกั้นความคิดเห็น ทำให้ทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนที่มีความหลากหลายรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทั้งเรื่องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและให้เกียรติ การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรอย่างเท่าเทียม ที่สำคัญคือสามารถมีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ขององค์กรได้อย่างเต็มที่ (You Belong and Matter)

สำหรับ ‘Dream Company’ จะมอบให้กับบริษัทที่ดูแลพนักงานได้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปอย่างเด่นชัด ด้วยสัญลักษณ์ “YOU SAY – Flower of hearts” ซึ่งจะประเมินมาจากเสียงรีวิวของพนักงานปัจจุบัน และพนักงานที่เคยร่วมงานกับองค์กร ภายใต้ Concept ความสมดุล 4 ประการ ได้แก่ ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’

เริ่มต้นโอกาสในการทํางานกับบีไอจีได้ที่ https://jobs.bigcloudth.com/ , https://t.ly/56q5r หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]​ และติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน เรื่องราวการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงานบีไอจีได้ที่ https://www.facebook.com/BangkokIndustrialGasCareers/


Share:
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ