>>>บีไอจีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใน EEC มุ่งสู่ Net Zero

บีไอจีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใน EEC มุ่งสู่ Net Zero

2024-02-22T16:14:04+07:00
  • BIG Declaration of Intent for EEC
  • BIG Declaration of Intent for EEC

กรุงเทพฯ 16 ก.พ. 67

บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Company) ประกาศเจตนารมณ์ในโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CEEE)

โดยภายในงานนี้ บีไอจีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากก๊าซอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่บีไอจีมีความสามารถในการผลิตรวมถึงความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มุ่งสู่ Net Zero ตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ GENERATING A CLEANER FUTURE ของบริษัทฯ ได้แก่

  • Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) การใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ที่ประยุกต์ใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยคาร์บอน และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
  • Hydrogen Economy นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการใช้ไฮโดรเจนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน (Energy Transition) โดยบีไอจีมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้ผลิตไฮโดรเจนความบริสุทธิ์สูงรายใหญ่สุดในประเทศไทย
  • Sustainable Offerings การนำเอานวัตกรรมจากก๊าซอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของบีไอจีไปช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งหวังให้นวัตกรรมจาก Climate Technology มีส่วนเข้าไปช่วยลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม
  • Carbon Management Platform สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมให้กับแต่ละโรงงาน รวมถึงยังสามารถชดเชยและซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่าน Platform ของบีไอจีในอนาคตอันใกล้
  • Bio Circular Green หรือการนำ BCG Model (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ สีเขียว) มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการดังกล่าวมีองค์กรชั้นนำ 11 องค์กร เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ