ออกซิเจน (O2)

นอกจากการใช้ก๊าซออกซิเจนในระบบช่วยหายใจในการแพทย์แล้ว ก๊าซออกซิเจนยังมีคุณสมบัติที่เป็นตัว Oxidization ช่วยให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น, ลดต้นทุน,และใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบกับการไม่ได้ใช้ก๊าซออกซิเจน มีการใช้อย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมเหล็กและกระจก ขณะเดียวกันก๊าซออกซิเจนยังสามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้อย่างดีเยี่ยม BIG และการประปานครหลวง มีการทดลองนำออกซิเจนไปผ่านเครื่องทำโอโซนใส่ในน้ำประปาเพื่อบำบัดน้ำเสีย ก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน BIG เรามีความพร้อมที่จะตอบสนองรูปแบบ การให้บริการและเทคโนโลยี ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

วิธีการจัดจำหน่าย