ไนโตรเจน (N2)

ด้วยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจนที่เป็นก๊าซเฉื่อย(Inert) และในสภาวะของเหลวที่มีอุณหภูมิติดลบ -196 องศาเซลเซียส จึงช่วยในเรื่องของความเย็น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง ที่ช่วยให้สามารถถนอมอาหารได้นานขึ้นและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วอุตสากรรมอื่นๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก็สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของแก๊สไนโตรเจนที่เป็นก๊าซเฉื่อย เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน BIG เรามีความพร้อมที่จะตอบสนองรูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยี ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

วิธีการจัดจำหน่าย