ไฮโดรเจน (H2)

ก๊าซไฮโดรเจนถูกนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีสารประกอบคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้ ก๊าซไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่น (Hydrogenation) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน เพื่อลดค่ากำมะถันในน้ำมัน, อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมกระจก, อุตสาหกรรมเคมี และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเพิ่มผลผลิต, ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ด้วยประสบการณ ์และความชำนาญในทีมงานของเรา BIG และ เทคโนโลยีของบริษัทแม่ Air Products มีความพร้อมด้านนวัตกรรมและการให้บริการ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของท่านได้อย่างเต็มที่ พลังงานสะอาด จากไฮโดรเจนเพื่ออนาคต

วิธีการจัดจำหน่าย