อาร์กอน (Ar)

อาร์กอนเป็นก๊าซเฉื่อย (inert) ซึ่งในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้ เพิ่มผลผลิต เพิ่มความสามารถในการผลิต และเพื่อลดต้นทุน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน BIG เรามีความพร้อมที่จะตอบสนองรูปแบบ การให้บริการและเทคโนโลยี ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง เต็มที่

วิธีการจัดจำหน่าย