บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมกับบริษัท แอร์โปรดักส์ เอเชีย (เทคโนโลยีเซ็นเตอร์) จำกัด ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Train the Trainer : Food Safety Management และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หรือ Asia Food Technology Center เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการค้นคว้า ทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมการแช่เยือกแข็ง เพื่อช่วยในการเก็บรักษาอาหารให้ยังคงสภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพ คงความสดใหม่อยู่เสมอ เพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคต่อไป

อนึ่งการเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในหลักสูตรของสถาบันอาหารที่ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร มหาวิทยาลัยต่างๆ จากหลากหลายประเทศ ได้แก่ เอลซาวาดอร์ ภูฐาน ศรีลังกา ชิลี ตองกา เนปาล จอร์แดน จอร์เจีย อียิปต์ มาดากัสการ์ บังกลาเทศ เซเนกัล โซโลมอนไอซ์แลนด์ เม็กซิโก และประเทศไทย