บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ โดยนำเสนอออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และไนโตรเจนเหลวสำหรับการบำบัดด้วยไอเย็นเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย (Portable Cryotherapy) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง และ การประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา