บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี โดยนายภาดา โพธิ์ทอง ผู้จัดการอาวุโสแผนกผลิต โรงงานบีไอจี 2 เข้ารับมอบรางวัลธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว – ดาวทอง) ประจำปี 2559 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยโรงงานบีไอจี 2 ได้รับการตรวจประเมินศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับดีเยี่ยมเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

นอกเหนือจากนี้ บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทร่วมทุนของบีไอจี ก็ได้รับรางวัลธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว – ดาวทอง) เช่นกัน