>>บีไอจีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมฯ จากสถาบันวิทยาการพลังงาน

บีไอจีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมฯ จากสถาบันวิทยาการพลังงาน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ คุณจอห์น แมคเดวิท รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณอรลา เจริญลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 2
จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน 2 จ.ระยอง โดยผู้เข้าอบรมฯ ได้ฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของบีไอจี รวมถึงกระบวนการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม พร้อมรับของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน


Share:
2019-07-12T10:31:15+07:00
Right Menu Icon