>>IRPC – BIG Sustainability Solutions for Oil and Gas

IRPC – BIG Sustainability Solutions for Oil and Gas

นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ในเครือแอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมฉลองความสำเร็จของการจัดตั้งโรงงานผลิตก๊าซไนโตรเจนของบีไอจี ในเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานไนโตรเจนแห่งแรกและแห่งเดียวในเขตประกอบอุตสาหกรรมฯดังกล่าว ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของระบบก๊าซไนโตรเจนที่ใช้ในเขตประกอบอุตสาหกรรมฯให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และ ตอบสนองความเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและนักลงทุนสู่ระดับสูงสุดเทียบเคียงมาตรฐานโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี จ.ระยอง

สำหรับงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายอรินทร์ จิรา กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (ซ้ายสุด) และ นายบรูซ เอ.ชูลท์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ บริษัท แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด (ขวาสุด) ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ ในงาน บีไอจียังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซีผ่านศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของทั้งบีไอจีและไออาร์พีซีในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ก๊าซไนโตรเจน นับเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญในโรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีที่คำนึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ จากความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการส่งมอบก๊าซอุตสาหกรรม บีไอจี จึงเป็นบริษัทแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ส่งมอบก๊าซไนโตรเจนระยะยาวในเขตประกอบอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของไออาร์พีซี ด้วยกำลังการผลิตกว่า 90,000 ตัน ต่อปี

Share:
2019-07-12T10:51:48+07:00
Right Menu Icon