>>Haunamtok Pattana Community and Partners Visited Asia Food Technology Center

Haunamtok Pattana Community and Partners Visited Asia Food Technology Center

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ในฐานะหนึ่งในบริษัทพี่เลี้ยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนาในโครงการสมาคมเพื่อนชุมชนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล นำกลุ่มวิสหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา และ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ การนิคมอุตสาหกรรมฯ จังหวัดระยอง รวมทั้งน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือ Asia Food Technology Center เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคุณทรงศักดิ์ วิเชียรนุกูล ผู้จัดการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ของบีไอจีเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจชุมชน และทางศูนย์ฯ ได้สาธิตเกี่ยวกับนวัตกรรมจากก๊าซไนโตรเจน การแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อช่วยในการเก็บรักษา รวมถึงเทคโนโลยีการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ (MAP) โดยใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารให้นานยิ่งขึ้น


Share:
2019-07-12T11:21:17+07:00
Right Menu Icon