>>ฺBIG Executives and Staff Donated Funds to Pattaya Redemtorist School

ฺBIG Executives and Staff Donated Funds to Pattaya Redemtorist School

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบีไอจีมอบทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมข้าวสารจำนวน 1 ตัน ให้กับคุณชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดชลบุรี สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมชมการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน รวมทั้งทำกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนร่วมกัน
การเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารและพนักงานบีไอจีครั้งนี้ มุ่งหวังให้น้องๆ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตการศึกษาที่ดีและมีความสุขในการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริง


Share:
2019-07-11T12:22:40+07:00
Right Menu Icon