>>บีไอจีร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ที่สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง

บีไอจีร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ที่สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ ณ อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ของบีไอจีให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการขยายช่องทางการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยมีกลุ่มนักศึกษาที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทฯ สามารถแนะนำและประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ ที่บีไอจี รวมถึงการแจกของที่ระลึกให้กับน้องๆ ที่มาเยี่ยมชม


Share:
2019-07-12T10:43:02+07:00
Right Menu Icon
We use cookies to give you a better experience on bigth.com. By continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies as set out in our Privacy Statement. Agree