>>BIG Cooperated with Samnakkabak Community to Set the Emergency Drill

BIG Cooperated with Samnakkabak Community to Set the Emergency Drill

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมกับ ชุมชนสำนักกะบาก จัดซ้อมสั่งการแผนฉุกเฉิน โดยจำลองสถานการณ์ในกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหลในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดณ ที่ทำการชุมชนสำนักกะบาก ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา กิจกรรมในข้างต้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด และเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยให้การสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนการป้องกัน แนวทางปฏิบัติ รวมถึงแผนการอพยพคนในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยหากเกิดเหตุอันตรายพร้อมการตระหนักถึงความปลอดภัยของคนในชุมชน การจัดซ้อมสั่งการแผนฉุกเฉินดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมของบีไอจีเพื่อตอบแทนสังคม ที่ต้องการเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่มีต่อสังคม รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม ที่จะต้องเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับบีไอจี
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 28 ปี อาทิ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซผสม ก๊าซอัดแรงดัน และก๊าซพิเศษ ในรูปแบบการขนส่งทางเครือข่ายท่อ การขนส่งผ่านรถบรรทุก หน่วยผลิตก๊าซ ณ โรงงานลูกค้า และหน่วยบริการก๊าซเคลื่อนที่ฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบครบวงจรพร้อมด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bigth.com

Share:
2019-07-12T11:04:22+07:00
Right Menu Icon