>>บีไอจี ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “อุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ ๗๐ ปี”

บีไอจี ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “อุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ ๗๐ ปี”

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 บีไอจี ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “อุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ ๗๐ ปี” เพื่อหารายได้สำหรับการผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด Thai Kid Spacer เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ (รพ. มาบตาพุด) และโรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง

โดย บีไอจีร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหาวัสดุผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทย คุณวิฑูรย์ อยู่ทิม เป็นผู้รับมอบ และได้นำทีมจิตอาสาเข้าร่วมประกอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด Thai Kid Spacer ในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับได้ส่งตัวแทนนักปั่นของบีไอจีเข้าร่วมกิจกรรมปั่นฉลองพ่อครองราชย์ ครบ ๗๐ ปี
เกี่ยวกับบีไอจี
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 28 ปี อาทิ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซผสม ก๊าซอัดแรงดัน และก๊าซพิเศษ ในรูปแบบการขนส่งทางเครือข่ายท่อ การขนส่งผ่านรถบรรทุก หน่วยผลิตก๊าซ ณ โรงงานลูกค้า และหน่วยบริการก๊าซเคลื่อนที่ฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบครบวงจรพร้อมด้วยทีมวิศวกร ที่มีประสบการณ์สูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bigth.com

Share:
2019-07-11T11:52:39+07:00
Right Menu Icon