คุณณัฐกร จิระพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตัวแทนผู้บริหารบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนหนึ่งร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายใน และพบปะพูดคุยกับน้องๆ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อกิจการภายในของสถานสงเคราะห์ฯ บ้านราชาวดีหญิง อีกด้วย