ที่ตั้งและแผนที่

สำนักงานใหญ่

3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-685-6789 โทรสาร 02-685-6790

Address 1

สำนักงานสาขาระยอง

เลขที่ 379 อาคารเอสดี ชั้น 4 ถนน สุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21150

สำนักงานสาขาสมุทรสาคร

42/2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โรงงาน 1 (ระยอง)

เลขที่ 12 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21150

Address 8

โรงงาน 2 (ระยอง)

เลขที่ 14 ถนนไอ- สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

Address 11

โรงงาน 3 (ชลบุรี)

331/97 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (บ่อวิน) หมู่ 6
ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Address 14

โรงงานไฮโดรเจน

5/12 ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  นิคมอุตสาหกรรมดับบิลวเอช
ตะวันออก(มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

บริษัท มาบตาพุดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (MIG)

3  อาคารรัจนาการ  ชั้น 11  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120