ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่

ส่งใบสมัครงานที่กรอกรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้วส่งมาที่อีเมล hr_dept@bigth.com
หรือสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-685-6789 ต่อ 8511