รางวัลและเกียรติประวัติ

title
บีไอจี รับรางวัลธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยดีเยี่ยม

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส หรือ บีไอจี รับรางวัลธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2556 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้ โรงงาน 1 และ 2 ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เอกเดชาพงศ์, Tonnage Gases Operational Excellence Deputy Director ตัวแทนจากโรงงาน 1 และ Mr. John McDevitt, Deputy Managing Director ตัวแทนจากโรงงาน 2 เข้ารับรางวัลจากนายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

title
รางวัลการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Zero Accident Award)

คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล การบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Zero Accident Award) ระดับเงิน จากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม จาก สถิติไม่มีอุบัติเหตุขั้นหยุดงานต่อเนื่องถึง 8 ปี ซึ่งเป็นผลจากการมีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารและพนักงาน

title
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เดือนกรกฎาคม คุณชัยวัฒน์ เป็นตัวแทน บีไอจี เข้ารับรางวัลซึ่งเป็นที่สุดของการบริหารด้านความปลอดภัย ของประเทศไทย นั่นคือ รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ โดย บีไอจี เป็นบริษัทด้านก๊าซอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และเป็นปีที่ 5 ของกาiเข้ารับรางวัลนี้

ข่าวสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัวคอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมแห่งเดียวในประเทศ พร้อมขยายกำลังการผลิตก๊าซเหลวมากที่สุดในไทย

บีไอจี ประกาศแผนขยาย Industrial Gas Complex ซึ่งเป็นศูนย์รวมการให้บริการก๊าซครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ไทยที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ด้วยทำเลที่อยู่ใจกลาง อุตสาหกรรมของภาคตะวันออก พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการผลิตยุคใหม่ของภูมิภาค

อุตสาหกรรมของภาคตะวันออก พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการผลิตยุคใหม่ของภูมิภาค บีไอจี เติบโตร่วมกับภาคอุตสาหกรรมไทย มากว่า 25 ปี ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าชั้นนำของประเทศจำนวนมากจากหลากหลาย อุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการก๊าซเหลวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรายังเล็งเห็นว่าการขยายกำลังการผลิตก๊าซเหลวจนกลายเป็นผู้ ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จะทำให้เกิดความคุ้มค่าอันเนื่องจากการผลิตจำนวนมาก (economy of scale) อีกทั้งการรวมมีศูนย์ บริการก๊าซครบวงจรอยู่ในคอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมแห่งเดียว และความได้เปรียบด้านที่ตั้งของคอมเพล็กซ์แห่งนี้ ที่อยู่ใจกลาง
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งรวมผู้ผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศ จะช่วยให้ผู้ผลิตเพิ่มความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ จากการมีก๊าซสำหรับใช้ในการผลิตครอบคลุมทุกความต้องการอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง สามารถบริหารต้นทุนการผลิต การขนส่ง และสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mr. Bruce A. Schult, General Manager, Merchant Gases International, Air Products and Chemicals Inc. กล่าวเสริมว่า “ คอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมแห่งนี้ นับเป็นหนึ่งในก้าวใหม่ที่่สำคัญที่พิสูจน์ถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของแอร์โปรดักส์ฯ ในภูมิ ภาคเอเซีย และยืนยันความเป็นเลิศในการดำเนินงานของบีไอจี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกด้วย ทั้งนี้ เพราะก๊าซอุตสาหกรรมนับเป็น ปัจจัยการผลิตสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม โดยที่บริษัทฯสามารถยืนยันความพร้อมทุกๆด้านในการสนับสนุนภาคการผลิต ของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม เป้าหมายที่มีการเติบโตสูงของประเทศ หรือที่รัฐฯส่งเสริมเป็นพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมยาน ยนต์และชิ้นส่วนประกอบ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอคโทรนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะ บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประเทศไทย เป็นที่น่าดึงดูดในการเป็นฐานการลงทุนและฐานการผลิตของเอเชียและของโลกต่อไป

Integrated Industrial Gas Complex หรือ คอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมของบีไอจี ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับโลกจากบริษัทแม่ คือ Air Products and Chemicals ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำใน กลุ่มฟอร์จูน 500 ปัจจุบันมีกำลังการผลิตก๊าซเหลว 500 ตันต่อวัน จากโรงแยกอากาศแห่งที่ 3 ของบริษัท (BIG 3) ที่เป็นส่วน หนึ่งของคอมเพล็กซ์แห่งนี้ และในบริษัทฯ ได้เริ่มแผนการขยายกำลังการผลิตโรงแยกอากาศเพิ่มเป็น 920 ตันต่อวัน ด้วยเม็ดเงิน ลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเมื่อเสร็จสมบูรณ์ โรงงานแห่งนี้จะมีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งยังใช้ เทคโนโลยีการผลิต และระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน คอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรรม ของบีไอจี ประกอบไปด้วย จุดเด่นเฉพาะหลักๆ 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นที่สุดของการผลิตและให้ บริการทุกรูปแบบการจัดจำหน่ายก๊าซ (Exclusive Supply Synergy) ตั้งแต่ระบบเครือข่ายการขนส่งทางท่อสำหรับลูกค้าที่อยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง การขนส่งทางรถบรรทุกก๊าซเหลว การติดตั้งโรงแยกอากาศขนาดเล็กในพื้นที่โรงงานของลูกค้า บริการหน่วยผลิตก๊าซเคลื่อนที่ และผลิตภัณฑ์ก๊าซแบ่งบรรจุ ที่มีโรงงานแบ่งบรรจุก๊าซ (Packaged Gases Filling Plant) มาตรฐาน สากลของบริษัทฯเองในเขตโครงการแห่งนี้ ทำให้เสริมศักยภาพในการส่งมอบและให้บริการก๊าซทุกรูปแบบความต้องการอย่างแท้ จริง ความคุ้มค่า (Exclusive Economic Synergy) เนื่องจากการผลิตจำนวนมาก ด้วยกำลังการผลิตก๊าซเหลวที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย ความไว้วางใจได้ในการจัดส่งก๊าซได้อย่างต่อเนื่องและคุณภาพได้มาตรฐาน (Exclusive Supply Synergy) ด้วยระบบ telemetry ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ตรวจวัดปริมาณสำรองก๊าซช่วยให้ทราบถึงอัตราการใช้งานก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง เวลาของลูกค้า บริษัทฯ จึงประเมินปริมาณสำรองก๊าซ ที่เหลืออยู่และจัดส่งก๊าซให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำทันเวลา รวมทั้งระบบ Gas Analyzer ที่ช่วยวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา ตลอดจนกำลังการผลิตที่มากที่ สุดสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และความพร้อมด้านบริการ (Exclusive Service Synergy) ทั้งการจัดส่ง ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร และการสนับสนุนโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบีไอจี ที่สามารถให้บริการได้ทันท่วงทีแม้ในยามฉุกเฉิน หรือต้องการเร่งด่วน เพราะข้อได้เปรียบด้านระยะทางที่ใกล้กับโรงงานลูกค้า คอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมบีไอจี สามารถผลิตก๊าซสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการหลายประเภท เช่น ก๊าซ ออกซิเจน ซึ่งใช้มากในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และวงการแพทย์ที่ต้องการความต่อเนื่องในการส่งมอบและมาตรฐานความปลอดภัย สูง อุตสาหกรรมเหล็กและกระจก และใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ก๊าซไนโตรเจนซึ่งใช้มากในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง อุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตปิโตรเคมี รถยนต์และยางรถยนต์ ส่วนก๊าซไฮโดรเจนที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับ กำมะถันในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและสามารถเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด คุณภาพสูง สำหรับรถยนต์ รถขนส่ง และรถ สาธารณะ นอกจากนี้ ยังให้บริการก๊าซอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซผสม ก๊าซพิเศษต่างๆ สำหรับการใช้งานเฉพาะ เป็นต้น นายปิยบุตรกล่าวสรุปว่า “ในฐานะผู้นำตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรของไทย บีไอจีพร้อมที่จะนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญด้านก๊าซอุตสาหกรรมอันทันสมัยจากแอร์โปรดักส์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เข้ามา ช่วยให้อุตสาหกรรมการ ผลิตของไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พร้อมทั้งช่วยคงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนได้ใน ระยะยาว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ของลูกค้า และภาคอุตสาหกรรม ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป"

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Air Products and Chemicals Inc. แห่งสหรัฐอเมริกาและบริษัทชั้นนำของไทย ให้บริการก๊าซอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจัดจำหน่ายครบวงจร ทั้งระบบลำเลียง ก๊าซทางท่อถึงโรงงานลูกค้า รถบรรทุกก๊าซเหลว และผลิตภัณฑ์ก๊าซแบ่งบรรจุ โดยมีลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิ การผลิต เคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแช่เยือกแข็ง กระจก โลหะ เหล็ก และอื่นๆ รวมทั้งยังมีมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัย และ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิต 500 ตันต่อวัน และมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 920 ตันต่อวันภายในปี 2558

More Press Release →

สื่อสิ่งพิมพ์