บีไอจี

รางวัลและเกียรติประวัติ

title
3 โรงงานบีไอจีรับประกาศเกียรติคุณ ในโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด โดยคุณจอห์น แมคเดวิด รองกรรมการผู้จัดการ, คุณอมร จึงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สู่ความเป็นเลิศ และคุณยอดชัย ไชยทัพ รักษาการณ์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศเป็นตัวแทนเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับบีไอจีโรงงานที่ 1, 2 และ 3 ในโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองและชลบุรี จากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ตามลำดับ

บีไอจีเข้าร่วมโครงการนี้และดำเนินการใน 4 เรื่อง คือ 1. การดำเนินการกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 2. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. การมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย และ 4. การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สำหรับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมก๊าซของบีไอจี ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป

title
บีไอจีรับรางวัลโครงการรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทอง ประจำปี 2558

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี โดยนายชัยวัฒน์ นิยมการ (ซ้าย) Senior Executive Director เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทอง ประจำปี 2558 (Zero Accident Campaign 2015) จากนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ (ขวา) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ในฐานะสถานประกอบการที่ปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง โดยบีไอจีได้รับรางวัล Zero Accident นี้อย่างต่อเนื่องมา 7 ปี จนกระทั่งประสบความสำเร็จได้รับรางวัล Zero Accident ระดับทอง ในปีนี้ อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานของบีไอจีทุกคน ในการบริหารจัดการนโยบายด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย Zero Accident ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักขององค์กร บีไอจีจึงเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมรายแรก และรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident ระดับทอง และเป็น 1 ใน 38 บริษัทที่ได้รับรางวัล Zero Accident ระดับทอง ในปี 2558 ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ช่วยตอกย้ำว่า บีไอจี คือผู้นำก๊าซอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และแท้จริง

พิธีมอบรางวัลดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องและส่งเสริมองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัย พร้อมรณรงค์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจังเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

title
บีไอจี รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 9

คุณชัยวัฒน์ นิยมการ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ผู้แทนบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี รับมอบรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากคุณพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา 

ข่าวสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Air Products Named a Thomson Reuters 2015 Top 100 Global Innovator

Air Products (NYSE:APD) was recently named a Thomson Reuters 2015 Top 100 Global Innovator, recognizing its achievements as one of the world’s most innovative companies. The program, an initiative of the IP & Science business of Thomson Reuters, honors the 100 corporations and institutions around the world that are at the heart of innovations as measured by a series of proprietary patent-related metrics. The full report is available at www.stateofinnovation.com.

The Thomson Reuters 2015 Top 100 Global Innovator methodology is based on four principle criteria: overall patent volume, patent application-to-grant success rate, global reach of the portfolio, and patent influence as evidenced by citations. This objective formula identifies the companies around the world that are discovering new inventions, protecting them from infringers and commercializing them.

“Air Products was founded on an innovative idea, and this recognition is testament that innovation continues to be a core value that drives our employees to address pressing business challenges each day,” said Seifi Ghasemi, Air Products’ chairman, president and CEO. “We not only create new products and technologies that solve our customers’ problems and improve their operations, but many of our innovations also deliver environmental and energy benefits for Air Products and customers alike.”

Now in its fifth year, the Thomson Reuters 2015 Top 100 Global Innovator program has annually outperformed leading financial indices, serving as a trustworthy investment resource and a testament to increased R&D funding, global patent filing and new market development, resulting in greater revenue and enhanced regional economic activity.

About Air Products
Air Products (NYSE:APD) is a world-leading Industrial Gases company celebrating 75 years of operation. The company’s core Industrial Gases business provides atmospheric and process gases and related equipment to manufacturing markets, including refining and petrochemical, metals, electronics, and food and beverage. Air Products is also the world’s leading supplier of liquefied natural gas process technology and equipment. The company’s Materials Technologies business, which Air Products intends to spin-off by September 2016, serves the semiconductor, polyurethanes, cleaning and coatings, and adhesives industries.

The company had fiscal 2015 sales of $9.9 billion and was ranked number 284 on the Fortune 500 annual list of public companies. Approximately 20,000 employees in 50 countries strive to make Air Products the world’s safest and best performing Industrial Gases company, providing sustainable offerings and excellent service to all customers. For more information, visit www.airproducts.com.

More Press Release →

สื่อสิ่งพิมพ์