ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่

ส่งใบสมัครงานที่กรอกรายละเอียดข้อมูลของตนเองครบถ้วนแล้วได้ที่ hr_dept@bigth.com
หรือสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2685 6789 ต่อ 8511